Caleva Blog

What do ATI and Caleva offer in Vietnam?

Hãng Calveva có bề dày kinh nghiệm trên 50 năm thiết kế và sản xuất thiết bị bào chế thuốc dạng cốm, Pellets, spheroids. Hệ thiết bị của hãng đáp ứng tiêu chuẩn cao về dược phẩm và an toàn thực phẩm như GMP, GLP,GPP..thiết bị bao gồm toàn diện từ khâu trộn, đùn , vo hạt và bao hạt Pellet, cụ thể như sau:

Caleva in Vietnam Hanoi Medical University

Hanoi Medical University – A Caleva Mini Coater Drier is used regularly in this site.  A visit to Vietnam is always a pleasure.  A chance was taken to see a few old customers and to see how the Caleva equipment installed in the various Universities and Pharmaceutical factories are performing.  It was admissions week at the various schools of pharmacy in and around Hanoi and so many of our...

Mini Coater Drier support at Dai Nam University Vietnam

Mini Coater Drier support at Dai Nam University VietnamHỗ trợ kỹ thuật tại đại học Đại NamThe exclusive Caleva representative in Vietnam (ATI)* recently installed a Caleva Mini Coater Drier (Caleva MCD) in Dai Nam University Pharmaceutical Department (Hanoi – Vietnam). Dr Steve Robinson (Caleva) and with Mr Hung Nguyen (from ATI) recently made a follow-up visit following the installation some...