Back

Caleva in Vietnam Hanoi Medical University

hanoi-medical-university-a-caleva-mini-coater-drier-is-used-regularly-at-this-site_lrg

Hanoi Medical University – A Caleva Mini Coater Drier is used regularly on this site. A visit to Vietnam is always a pleasure. A chance was taken to see a few customers to see how the Caleva equipment installed in the various Universities and Pharmaceutical factories is performing. It was admissions week at the various schools of pharmacy in and around Hanoi and so many of our existing friends did not have the opportunities to spend as much time together as we would have liked. However, we did have the chance to see a Caleva small batch size tablet and pellet coater that seems to be used every day.

We were told that the small tablet coater in the Medical University in Hanoi is used regularly and is producing very good results. Other Universities have visited the facility and further demands are expected for exactly the same apparatus for tablet coating.

Other items such as laboratory equipment for the manufacture of pellets have a very small demand in the current state of the market.

The Caleva Mixer Torque Rheometer was presented at the Medical University. This was seen as “a really exciting instrument” by potential users.


 
Chuyến công tác tới Việt Nam luôn luôn là niềm vui. Cơ hội để chúng tôi được gặp lại khách hàng cũ và xem tình trạng hoạt động của các thiết bị hãng Caleva đã được bàn giao tại các trường đại học và xí nghiêp. Lần công tác này của chúng tôi đúng vào thời điểm các trường đaị học chuẩn bi cho kỳ thi tuyển sinh nên cũng khá là bận rộn để giành thời gian gặp gỡ. Tuy nhiên chúng tôi đã có cơ hội thăm quan thiết bị máy sấy tầng sôi và bao film thuốc thí nghiệm MCD2 tại trường Đại học dược Hà nội và thấy rằng máy hoạt động khá tốt và ổn định và được sinh viên sử dụng thường xuyên.


Chúng tôi rất vui khi nghe người sử dụng máy sấy tầng sôi và bao film thuốc thí nghiệm MCD2 nói rằng máy hoạt động bao film thuốc và pellets có kết quả tốt và được sử dụng hàng ngày. Các trường trong khối ngành dược cũng cử người tới sử dụng để thực tập và cũng muốn có một thiết bi tương tự như vậy tại trường của họ để tiện công việc đào tạo và nghiên cứu.


Các thiết bị thí nghiệm khác của hãng Caleva dùng cho công việc sản xuất pellets thì có nhu cầu rất ít trong bối cảnh sản xuất thuốc hiện hay.


Thiết bị đo lưu biến MTR mà chúng tôi đã giới thiệu tới các trường dược và đã có được sự quan tâm rất nhiều của người sử dụng. 

Caleva Vietnam

Leave A Comment

 

 

Formulation Development Equipment

Caleva Multi Lab

Caleva Mixer Torque Rheometer

Variable Density Extruder

 

 

 

Talk To Caleva