Back

University of Medicine and Pharmacy Ho Chi Minh City Vietnam

Dr Le Hau Deputy Head of the Department of Industrial Pharmacy lrg

One of the first Caleva customers in Vietnam, Dr Le Hau (Deputy Head of the Department of Industrial Pharmacy) purchased an Extruder and Spheronizer from Caleva in 2007. The University Pharmacy School has an annual intake of 300 hundred pharmacy students joining the 5 year course which goes from strength to strength under the leadership of Dr Le Hau and Dr HoaVan Huynh (Vice Dean of the Faculty of Pharmacy, Head of department of Pharmaceutics and Head of the QA Unit).

Dr Le Hau (Pharmacy Department, University of Saigon) and Dr Steve Robinson (Caleva) discuss the application of marumerization technology over dinner in Saigon.

Dr Le Hau and Steve Robinson enjoying-dinner-in-Saigon

Dr Le Hau with Steve Robinson

Dr Le Hau with his Caleva equipment placed at the University of Medicine and Pharmacy  in Ho Chi Minh City

 Dr Le Hau in Hanoi with the Caleva extruder and spheronizer that he has used regularly for some years for his research.

The University of Medicine and Pharmacy (in association with Hanoi University of Pharmacy, Mahidol University, Thailand and Universiti Kebangsaan, Malaysia) is planning the eighth IndoChina Conference on Pharmaceutical Sciences in Ho Chi Minh City on the 4th and 5th December 2013. Additional information about the conference can be obtained by writing directly to Dr Le Hau (lehau1402@yahoo.com or indochina8@uphcm.edu.vn) or from the conference website (www.uphcm.edu.vn\indochina8).

Caleva, together with the Department of Industrial Pharmacy at the Ho Chi Minh City University, will arrange a Mini Symposium after the conference. People attending will have the chance to experience using the Caleva equipment that is used for coating small quantities of tablets and pellets for laboratory development – ideal when very small quantities of product are available. The Caleva Mini Coater Drier.

Contact Steve Robinson at steve.robinson@caleva.com for additional information about the symposium or the pellet and tablet coater made by Caleva.

 

Đại học Y Dược Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam


Một trong những khách hàng đầu tiên của hãng Caleva tại Việt Nam là trường đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Các thiết bị được lắp đặt tại trường là máy đùn model extruder 20 và máy vê viên spheronizer 250 vào năm 2007. Ảnh chụp giáo viên của trường Dr. Lê Hậu ( phó trưởng khoa công nghiệp dược) đang đứng gần thiết bị hãng Caleva. Hàng năm trường đại học Y Dược TPHCM đào tạo khoảng 300 sinh viên ngành dược, với khóa học 5 năm và ngày càng phát triển dưới sự hướng dẫn của Dr. Lê Hậu và Dr. Hóa Văn Huỳnh ( phó chủ nhiệm bộ môn dược , trưởng bộ môn bào chế, công nghiệp dược)


Trường đại học y dược Thành Phố Hồ Chí Minh cùng với trường đại học dược Hà Nội, trường đại học Mahidol ( Thái Lan), trường đại học Kebangsan ( Malaysia) đang có kế hoạch tổ chức hội nghị về khoa học dược phẩm IndoChina lần thứ 8 tại thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 4-5 tháng 12 năm 2013. Thông tin chi tiết về hội nghị có thể tìm hiểu bằng cách liên hệ trực tiếp tới Dr. Lê Hậu (lehau1402@yahoo.com or indochina8@uphcm.edu.vn ) hoặc truy cập website (www.uphcm.edu.vn\indochina8).


Hãng Caleva cùng với bộ môn bào chế, công nghiệp dược của trường đại học y dược thành phố Hồ Chí Minh dự kiến bố trí một chuyên đề nhỏ về công nghệ bào chế, mô phỏng, nghiên cứu thành phần tá dược trong không gian hội nghị. Thành viên tham gia hội nghị sẽ có cơ hội được xem thiết bị hãng Caleva làm việc, đặc biệt thiết bị bao film thí nghiệm sẽ biểu diễn bao từng viên thuốc hoặc một lượng nhỏ viên thuốc và pellets cho công việc nghiên cứu và giảng dạy cho phòng thí nghiệm dược ( link chi tiết về máy sấy tầng sôi và bao film thí nghiệm: The Caleva Mini Coater Drier.


Để biết thêm thông tin liên hệ Dr. Steve Robinson, email: steve.robinson@caleva.com


*41 Dinh Tien Hoang Street
District 1
Ho Chi Minh City
Vietnam

By Dr Steve Robinson
5 Apr 2013 in Caleva Continuing Customer Support, MBS, E20, Vietnam

Leave A Comment

 

 

 

Talk To Caleva