Back

Caleva installation at Bidiphar Vietnam

Caleva-Bidiphar-Vietnam-variable-density-extruder-spheronizer

 Pharmaceutical - Medical Equipment Binh Dinh (Bidiphar) Joint Stock Company commented: Ms. Nguyen Thi Hai Ly (researcher) and Steve Robinson and engineers of ATI., JSC Vietnam (Mr. Nguyen nhu Hung and Mr. Nguyen kim Long) have worked together on the system from Caleva: Variable Density Extruder (VDE) and Spheronizer 250 for the project of making diltiazem pellets. Initially, we have encountered some difficulties such as extrusion head is stuck, pellets are deformed and sticky, high temperature at extrusion head ... then under the guidance of Steve Robinson, we have a better understanding of device features, understanding and clear analysis of the impact factors, adjusting component binder ratio, adjusting speed and time of mixing.


Ms. Nguyen Thi Hai Ly (researcher) and Steve Robinson and engineers of ATI., JSC Vietnam (Mr. Nguyen nhu Hung and Mr. Nguyen kim Long) have worked together on the system from Caleva: Variable Density Extruder (VDE) and Spheronizer 250 for the project of making diltiazem pellets. Initially, we have encountered some difficulties such as extrusion head is stuck, pellets are deformed and sticky, high temperature at extrusion head ... then under the guidance of Steve Robinson, we have a better understanding of device features, understanding and clear analysis of the impact factors, adjusting component binder ratio, adjusting speed and time of mixing. The result after a week, we have achieved success with productivity of 65% (with die 1mm) and valuable experience in researching and developing formulation. In time, we will continue working on Caleva extruder spheronizer which we bought for potential products of our factory. Thanks in advance.


Công ty CP Dược – Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar) nhận xét:


Chúng tôi gồm Ms. Nguyễn thị hải Lý ( cán bộ nghiên cứu ) và S. W. Robinson BA, PhD và các kỹ sư công ty ATI việt nam ( Mr. Nguyễn như Hưng và Mr. Nguyễn kim Long) đã cùng làm việc trên hệ thống máy đùn vo Caleva Variable Density Extruder (VDE) và spheronizer 250 cho dự án bào chế cốm diltiazem. Ban đầu, chúng tôi đã gặp một số khó khăn như: đầu đùn bị tắc, viên cốm bị kết dính khi vo, nhiệt độ đùn tăng cao…sau đó dưới sự hướng dẫn của PhD Steve Robinson, chúng tôi đã hiểu hơn về tính năng thiết bị, tìm hiểu và phân tích rõ các yếu tố tác động, đồng thời điều chỉnh thành phần, tỷ lệ chất kết dính, tốc độ và thời gian trộn bột liệu. Sau một tuần làm việc, chúng tôi đã thành công và đạt được hiệu suất 65% và một số kỹ năng nhất định trong việc nghiên cứu và phát triển công thức. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc trên hệ thiết bị đùn vo của hãng Caleva cho các sản phẩm tiềm năng của nhà máy. Xin chân thành cảm ơn! 

By Dr Steve Robinson
22 Sep 2015 in Caleva installations training, MBS, VDE, Vietnam

Leave A Comment

 

 

 

Talk To Caleva